PRESSUPOST BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2016

Despeses de personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat): A) per relació personal amb patrocinadors, institucions i entitats ó persones “influencers”, B) per elaboració dels continguts dels catàlegs dels venedors socials, C) disseny i impressió dels catàlegs dels venedors socials, D) Web, xarxes socials i relació amb mitjans de comunicació, E) Personal muntatge Palau de Congressos, i d’atenció. 39.000€
Networking: disseny i elaboració de continguts per 600 caixes amb 120.000 catàlegs comercials, 80 rollups, photocall, 600 “toblerones” identificacions, acreditacions i llanyards, 600 kit de networking 41.500€
Comunicació 5.000€
Ponents3.500€
Despeses indirectes (telefonia, internet, despeses generals despatxos) 4.900€
Lloguer del programa de Networking9.500€
Palau de Congressos de Catalunya&Fairmont40.000€
Logística, producció i assessorament20.000€
Dinar Gsr i Cheffs solidaris (càtering)25.000€
Adaptació software i suport tècnic)12.000€
Coffe’s i Finger food per al Congrés i les reunions del Comitè Organitzador. 8.800€
TOTAL209.200 €