Què és?

El SOCIAL&SUSTAINABLE TOURISM és una iniciativa conjunta de Turisme Barcelona i del BWSV per crear en el BWSV un espai de reflexió, coneixement i negoci pel Sector Turístic d’acord amb els valors i eixos del Barcelona Sustainable Tourism.

En el Social&Sustainable Tourism del BWSV trobareu:

  • Conferències i tallers pràctics per poder millorar en els eixos de la sostenibilitat: social, ambiental, cultural i de l’accessibilitat
  • Zona d’autoavaluació per descobrir com en som de sostenibles
  • Els espais propis del BWSV: Face2Face i el dinar ofert pels xefs solidaris

Programa del BST

Activitats i Face to Face

Descobreix el nivell de sostenibilitat de la teva empresa en l’àrea d’autoavaluació a través d’un aplicatiu creat per Turisme de Barcelona, que avalua el nivell de sostenibilitat sobre la base dels 4 eixos del BST.

En el Face2Face comptem amb empreses, relacionades amb el turisme sostenible i responsable, que presenten la seva oferta de productes, activitats lúdiques, consultoria, i suport a les empreses del sector que volen millorar en la sostenibilitat.

Feu clic aquí per confirmar la vostra assistència i conèixer a aquestes empreses.

Barcelona Sustainable Tourism

El Barcelona Sustainable Tourism (BST) és el programa creat l’any 2012 per Turisme de Barcelona per promocionar el turisme sostenible i està dirigit a la participació d’empreses compromeses amb l’accessibilitat i la sostenibilitat ambiental, cultural, social i econòmica. El programa agrupa un seguit d’establiments i serveis que permeten gaudir de la ciutat d’una manera més responsable.

El Barcelona Sustainable Tourism (BST) s’articula en 4 eixos

Sostenibilitat social

Té com a objectiu la cerca de la dignitat de les persones. Són pràctiques per fomentar la sostenibilitat social  i l’eliminació de la pobresa; garantir una vida sana; desenvolupar una economia sòlida i inclusiva o promoure relacions dialogants i amistoses a les empreses, entre altres

Sostenibilitat mediambiental

Àrea encarregada de prevenir la contaminació, promoure l’ús eficient dels recursos  i l’estalvi de recursos naturals mantenint els estàndards de qualitat exigits i de sensibilitzar el personal i els clients de pràctiques sostenibles

Sostenibilitat del patrimoni cultural i de les tradicions

Té com a objectiu preservar el patrimoni cultural d’un poble, així com el patrimoni immaterial i donar a conèixer les tradicions així com fomentar el coneixement per part dels visitants i la protecció del paisatge

Accesibilitat

Busca la sensibilització i la formació dels operadors de la indústria turística i la inclusió i promocionar Barcelona com a destinació de turisme accessible

Premis Barcelona Sustainable Tourism a les Bones Pràctiques

En el BWSV es van lliurar els Premis Barcelona Sustainable Tourism a les Bones Pràctiques que reconeixen totes aquelles bones pràctiques que en l’àmbit de la vostra empresa s’hagin dedicat a la sostenibilitat en els següent eixos:

Sostenibilitat social

Totes aquelles accions que ajuden a millorar la dignitat de les persones, eliminar la pobresa o garantir una vida sana, entre d’altres.

Sostenibilitat ambiental

Les pràctiques que ajuden a preservar el medi ambient, l’estalvi dels recursos naturals i a aconseguir una ciutat més habitable.

Sostenibilitat del patrimoni cultural, natural i de les tradicions

Totes aquelles polítiques que ajuden a preservar-ho i a donar a conèixer la seva riquesa.

l’Accessibilitat

Accions que ajuden a garantir un turisme per a tothom i a gaudir d’una destinació que vetlla per la inclusió.

Si voleu tenir més informació i exemples de les categories dels premis, podeu consultar el document de bones pràctiques fent clic aquí.
Per a més informació sobre els PREMIS BST podeu consultar aquí